Professionele tips voor een nog mooier gazon

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het onderhoud van uw gazon.

Het groene tapijt speelt een belangrijke rol in veel tuinen omdat een weelderig, goed verzorgd gazon er niet alleen goed uitziet, maar ook veel andere mogelijkheden biedt zoals een ontspanningsgebied of een speelveld. Een gezond gazon is het echte leven. Een diepgroen gazon is niet alleen prachtig om te zien, maar heeft ook zijn voordelen voor het milieu: een grasoppervlak van slechts twee vierkante meter is goed voor het dagelijks zuurstofverbruik van een volwassene. Als u droomt van een weelderig gazon dan kunnen wij uw droom laten uitkomen! Lees gewoon deze informatie en ontdek hoe u een prachtig gazon kunt krijgen en moet onderhouden, want er staan veel bruikbare tips in over hoe u uw gras kunt laten floreren. Als u vragen heeft over goede grasverzorging, stel deze dan aan een expert: Coenders Lottum Lottum kan u vakkundig adviseren over verschillende onderwerpen. Met een moderne bodemanalyse weet u precies wat uw gras nodig heeft. Zo ontvangt u professioneel advies dat verder reikt dan een paar algemene tips. Maak het uzelf makkelijk en maak gebruik van de expertise die Coenders Lottum in huis heeft.

Als u uw gras gezond, mooi en veerkrachtig wilt houden, dan kunt u niet om een wekelijkse maaibeurt heen. De scherpe messen van een hand- of zitmaaier snijden de grassprieten schoon af en dit stimuleert de groei van uitlopers. Zo produceert iedere toef gras constant talrijke halmen waardoor het gazon steeds dikke wordt. Maaien gaat het best wanneer de grond zo droog mogelijk is zonder dat hij echt uitgedroogd is. Als de grond uitgedroogd is lijkt het gras na het maaien meestal verbrand.

De ideale maaihoogte is afhankelijk van de mix van grassoorten die u wilt maaien. Elke grassoort heeft zijn eigen specifieke groeipunt, en de maaihoogte mag hier niet onder liggen. Als u onder het groeipunt van de grassoort maait wordt de groei van nieuwe scheuten en sprieten gehinderd, waardoor het gras zelfs dood kan gaan. Als u op de juiste hoogte maait, droogt de grond minder snel uit en wordt vocht langer vastgehouden in het wortelgebied.
Een particulier gazon wordt normaal op een hoogte van 3-5 cm gemaaid. Hoe hoger de maaihoogte, hoe meer bladoppervlak voor de fotosynthese. Tegelijkertijd wordt de wortelgroei gestimuleerd zodat ze dieper in de grond groeien. Gras met diepere wortels kan beter tegen droge periodes en neemt mineralen beter op. Maai nooit meer dan een derde van de lengte van de grasspriet af.

Gras dient regelmatig gemaaid te worden en op een gelijke hoogte. Het regelmatig en gelijkmatig maaien is onmisbaar voor een prachtig gazon. Het bepalen van de juiste maaihoogte is een meesterwerk op zich. Tweederde van het totale groenoppervlak van de plant moet blijven staan. Als het maaien een keer later is gebeurd of zelfs is overgeslagen, maai dan maximaal de helft van de totale lengte van het gras af. Meestal voldoet het om een particulier gazon elke 7 tot 10 dagen te maaien; hoe korter het gras wordt gemaaid, hoe vaker het gemaaid moet worden. Gras groeit langzamer bij heet zomerweer dan in de lente of nazomer. Tijdens warm weer mag het gras niet te vaak en niet te kort gemaaid worden.

Het is belangrijk dat gazons één keer per week gelijkmatig worden gemaaid. In de lente groeit het gras het hardst en kan het nodig zijn om zelfs twee keer per week te maaien. Niets is erger voor uw gras dan onregelmatig maaien waarbij het lange gras te kort afgemaaid wordt en er te weinig bladoppervlak overblijft. Gras groeit niet tijdens droge periodes in de zomer en dan mag u af en toe een wekelijkse maaibeurt overslaan. Tijdens droog weer en langzamere groei kan het grasafval op het gazon blijven liggen. Dit grasafval zakt, mits fijngesneden en gelijkmatig verdeeld, naar de bodem van het gazon waar ze snel afgebroken worden. Dit proces recyclet de voedingsstoffen terug in de grond. Mulchmaaiers bevorderen dit proces door het grasafval zeer fijn te snijden.

Scherpe maaimessen voorkomen dat jonge en zwakgewortelde planten uit het gazon worden gerukt. Factoren die bijdragen aan een goede maaikwaliteit zijn: goed geslepen messen, droog weer, een bijgehouden gazon en een gelijkmatig maaioppervlak zonder bobbels. Door elke week de maairichting met 90 graden te veranderen kunt u tegelijkertijd een mooi visueel effect en een gelijkmatig gazon krijgen.

Het is van cruciaal belang om het gras op het juiste vochtigheidsgehalte te houden zodat het gras kan ontkiemen, wortel schieten en groeien. Om te voorkomen dat uw gras geel en bruin wordt, moet u ervoor zorgen dat het genoeg water krijgt. Het is beter om uw gras minder vaak te bewateren dan dat u het niet grondig genoeg doet. Het water moet diep kunnen doordringen tot de wortels en verder. Bij de eerste tekenen van verkleuring en dode sprieten, kunt u het beste uw gras uitgebreid constant bewateren. Maar u hoeft natuurlijk geen drinkwater te verspillen want als u daar de mogelijkheid toe heeft, kunt u regenwater opvangen door een milieuvriendelijke waterbron die makkelijk met een pomp kan worden versproeit.

Vroeg in de ochtend of laat in de middag. Maar het allerbeste tijdstip is ’s nachts als de wind en verdamping minimaal zijn en dus weinig water verloren gaat. Het water dient ongeveer 20 cm diep in de grond door te dringen, dus u moet 20 L/m² gebruiken. Dit stimuleert de graswortels om dieper in de onderliggende grond te groeien, waardoor uw gras groen en veerkrachtig blijft en tegen droge perioden kan.

Veel mensen denken dat gras elke dag water nodig heeft in droge perioden. Maar dit is niet waar. Als het gras dagelijks gesproeid wordt met slechts kleine hoeveelheden, groeien de wortels slechts tot in de oppervlaktegrond en dit is de eerste laag die uitdroogt. Daardoor wordt uw gras nog gevoeliger voor uitdroging. Beter is om uw gras in de gaten te houden en de nodige maatregelen te nemen bij de eerste tekenen van verkleuring. Diepe bewatering stimuleert een diepe groei van de wortels. Het gras wordt zo “getraind” om langere wortels te laten groeien die dichterbij het grondwater zitten. Zo kan het beter tegen uitdroging van de grond. Gras dient normaal gesproken een keer per week uitgebreid gesproeid te worden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens winderige perioden, mag iets vaker gesproeid worden.

Gras heeft licht en zuurstof nodig om te groeien, anders verkommert het. Als er teveel viltvorming is kan de grond niet genoeg vocht opnemen en gas uitwisselen. Deze problemen kunnen worden voorkomen door één keer per jaar te beluchten. Tijdens de beluchting snijden de messen van de beluchter dunnetjes door het dichte gras, onkruid en vilt. Zo kunnen water en voedingsstoffen beter tot de wortels doordringen waardoor jonge grasplanten zich beter kunnen ontwikkelen.

Mos groeit het vaaks onder grote bomen, op schaduwrijke plekken en in dichte vochtige gronden. Voor het verwijderen van mos kunt u het beste een probleemgebied een tweede keer maaien met de laagst mogelijke maaihoogte. Bestrooi deze plekken na de tweede maaironde met een mengsel van ijzersulfaat en ammoniumsulfaat (zwavelammoniak). Het mos gaat dan langzaam dood (in ongeveer twee weken). Belucht het gras twee keer. De tweede keer dient de beluchtingrichting haaks op de eerste keer te staan. Hiermee wordt dood mos moeiteloos verwijderd waardoor alleen het gras achterblijft met wat kale plekken. Om te voorkomen dat er onkruid of een andere grassoort in deze kale plekken gaat groeien, kunt u het gazon opnieuw inzaaien.

De beste resultaten worden behaald in de lente als de grond droog genoeg is. Het gras groeit dan uitermate snel. Beluchten dient altijd te gebeuren in verschillende stappen en in een “kris-kras”-patroon. De tweede stap moet in tegengestelde richting plaatsvinden en de derde loodrecht op de eerste twee stappen. Stel de messen zo in dat de viltlaag wordt doorbroken maar de onderliggende grond slechts tot 3 mm diep wordt geraakt. Een vervolgbehandeling met minerale meststoffen bevordert de hergroei van het gras.

Zwaar gebruik, onjuiste verzorging, schaduw, slechte weersomstandigheden en een slechte bodemgesteldheid kunnen kale plekken in het gras veroorzaken. Het wordt aanbevolen om zeer kale plekken opnieuw in te zaaien en vervolgens met een humuslaag te bedekken. Om het gras er zo gelijkmatig mogelijk uit te laten zien, kunt u het beste hetzelfde graszaad gebruiken. Geef de nieuwe ingezaaide plekken voorzichtig water zodat ze blijven liggen. Een sneller resultaat wordt verkregen met professioneel geteelde, uitgerolde graszoden of –plaggen uit een ander, niet in het oog vallend, gezond gedeelte van uw gazon. De kale plekken die hiermee behandeld worden dienen diep doorbroken te worden om de nieuwe wortelgroei te stimuleren. Daarna kunnen de grasplaggen op maat gesneden worden en op de kale plekken gelegd worden. Druk de plaggen aan d.m.v. een lange plank waar u op gaat staan. Zo zorgt u ervoor dat de wortels contact maken met de ondergrond. Geef voldoende water.

Onkruid, bijvoorbeeld paardenbloemen, witte klaver, madeliefjes en weegbree kan bijna overal groeien. Onkruid verpest niet alleen het uiterlijk van uw gras, maar gaat ook de groei tegen van uw gras. Als onkruid eenmaal diepgeworteld is dan kan het een immer terugkerende doorn in het oog zijn. Als onkruid slechts sporadisch voorkomt dan is ontworteling een redelijke, zij het een inspannende, uitroeimethode. Zwaarder onkruid kan het beste worden bestreden met onkruidbestrijdingsmiddelen in combinatie met meststoffen. Met name geschikt zijn stoffen die onkruid kapot maken bij het blad- en worteloppervlak. De gewenste grassoorten worden dan meteen bemest met alle belangrijke voedingsstoffen waardoor u een dikker, groener en onkruidvrij gazon krijgt.

Als er na een nieuwe inzaaiing een droge periode volgt, besproei het gras dan elke dag zachtjes met kleine hoeveelheden water. Maai pas voor de eerste keer wanneer het gras ongeveer 8 cm hoog is met een maaihoogte instelling van 4-5 cm. Het is van belang dat de messen scherp genoeg zijn omdat de wortels van het nieuwe gras nog makkelijk uit de aarde kunnen worden gerukt. Grasafval dient verwijderd te worden. Dit is het goede moment om een stikstofrijke meststof te gebruiken.

Als u een weelderig, gezond groen tapijt wilt hebben, dan dient u minstens één keer per jaar te bemesten om de voedingsstoffen, die in het voorafgaande groeiseizoen onttrokken zijn, aan de bodem aan te vullen. Het criterium voor de soort voedingsstoffen die moet worden toegepast wordt bepaald door de grassoort en de belasting waar uw gras aan blootstaat. Basis “grasvoeding” begint bij een stikstofrijke meststof aangevuld met magnesium en spoorelementen. Siergras en speelvelden hebben jaarlijks de volgende hoeveelheden per vierkante meter nodig: 20 g stikstof, 15 g kalium, 7 g fosfor en 3 g magnesium. Voldoende voedingsstoffen zorgen voor een donkergroene kleur, snellere groei en sterkere wortels.

Optimaal licht is cruciaal voor siergras, maar in veel tuinen wordt het zonlicht tegengehouden door bomen en struiken. Om verslechtering van het gras tegen te gaan, wordt geadviseerd om regelmatig opnieuw te zaaien met schaduwresistente grassoorten. De lente en de herfst zijn de meeste geschikte periodes hiervoor.

In het algemeen geldt dat de maaihoogte niet lager mag zijn dan 7 cm om een zo groot mogelijk oppervlak voor fotosynthese te behouden. Bij gras in de schaduw is het belangrijk om regelmatig, maar niet te vaak, te maaien waarbij niet meer dan eenderde van de spriet wordt afgesneden. Vaak kunt u volstaan met één maaibeurt per 2-3 weken.

Ten eerste dient u het bestaande gras te bemesten met de juiste voedingsstoffen. Het is belangrijk dat onnodig gebruik van gras met veel schaduw wordt voorkomen. Door een gebrek aan licht is het regeneratief proces van deze planten beduidend minder krachtig. Daarom heeft dit gras meer tijd nodig om te herstellen van intense belasting en beschadigingen aan het bladoppervlak. Op extreem schaduwrijke plekken is het het overwegen waard om voor een andere grondbedekking te kiezen. Een alternatief is omringende bomen en struiken kortwieken.

Grasplanten overwinteren tijdens de wintermaanden. Tegen de tijd dat er rijp ligt, zijn de grassprieten bevroren. Daarom dient men niet over het gras te lopen wanneer het vriest, omdat het dan afbreekt. Als het gazon wordt beschermd tegen zware belastingen, dan zal vorst niet veel schade aanrichten en kunt u uw tijd besteden aan het onderhoud van uw grasmaaier. Dit wordt namelijk nogal eens vergeten. De grasmaaier dient grondig geïnspecteerd te worden, bijvoorbeeld de bougies, de olie, de messen en de elektrische toevoer van elektrische maaiers. In principe wordt geadviseerd om een professional deze klus uit te laten voeren. De lente is niet ver weg en dat is de snelste groeiperiode van uw gras, en dan moet uw grasmaaier in tiptop conditie zijn om betrouwbaar en scherp te maaien. Natuurlijk kunt u hiervoor terecht bij Coenders Lottum.